Integritetspolicy

Det finns några saker jag enligt lag måste nämna...


Senast uppdaterad: 2015-01-04

Mikael Hellman, nedan kallad "Res Smart", respekterar kundernas sekretess. Denna policy anger vilken information som begärs av dig och hur Res Smart behandlar den.

1Lagring av information
Applikationen lagrar information om användarens res-rutiner. Denna data består av tidpunkter, platser och olika sökkriterier. Denna data lagras endast lokalt på den enheten som applikationen är installerad på.
I och med en påbörjad prenumeration sparas även namn, e-post och postnummer. Denna infromation används endast som kundregister och för att underlätta support. Kundinformation sparas endast hos Apple.
2Personlig information
Utöver namn, e-post och postnummer i och med en påbörjad prenumeration sparas ingen personinformation om dig. Ingen personinformation skickas vidare från din enhet vid användning.
3Delande av information
Res Smart sänder de sökkriterier som du anger vid sökning av resa, eller tillsamans med skapande av en rutin, vidare till Stockholms Lokaltrafiks söktjänst. Utöver dessa sökkriterier sänder Res Smart ingen övrig information om dig, eller ditt användande av applikationen, för lagring utanför den enhet applikationen är installerad på. Vi tillhandahåller aldrig din information till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande förutom i fall där lagen kräver det, eller fall som anges med Apples Integritetspolicy.